Missie en visie


Missie

Mooijman Accountants en Belastingadviseurs is een regionaal werkend full service kantoor voor het Midden- en Kleinbedrijf waar betrokkenheid, klantvriendelijkheid en deskundigheid vanzelfsprekend zijn om meerwaarde te bieden.

Visie

Mooijman Accountants en Belastingadviseurs verwacht de komende jaren een toenemende vraag vanuit de markt naar een vorm van transparant administreren waarbij de klant zelf regie wil hebben over de te voeren administratie en gebruik wil maken van de modernste middelen en technieken. Gemakkelijk en efficiënt administreren. Hiervoor worden online middelen ingezet (Mooijman Online) en gebruikersgemak geboden. De rol van Mooijman zal veranderen in enerzijds het faciliteren van de systemen en het opleiden van relaties, anderzijds het adviseren van relaties. De vraag naar het voeren van loonadministratie blijft naar verwachting gelijk. Enerzijds zullen er bedrijven fuseren of ophouden te bestaan en groeit het aantal ZZP-ers, anderzijds zal ook het aantal kleine ondernemingen met enkele medewerkers toenemen. Naast de standaard dienstverlening zal door een toenemende complexiteit in het fiscale domein de vraag naar deskundig advies toenemen. De accountant is hierbij vaak de eerst betrokkene bij ontwikkelingen of vraag naar advies. Mooijman zal haar rol als financiële dienstverlener/fiscaal adviseur in de breedte uitbouwen teneinde invulling te geven aan de rol van accountant en fiscaal adviseur, en de continuïteit bij haar klanten te vergroten. Verhoging van de kwaliteit in de breedte van de onderneming is gewenst. Gezien de vraag naar hoogwaardig advies, kwetsbaarheid bij de huidige bezetting, verhoging van rendement van de assets en gewenste groei van het aantal relaties, is het noodzakelijk dat Mooijman het aantal relaties uitbreidt.

Zie ook: Over ons  | Vacatures